Niska cena kWh

Jak już wiecie bo na tym blogu był o tym artykuł, podział rynku zaowocował tym, że nastąpiło rozdzielenie dystrybucji energii i sprzedaży energii. Efektem tego jest podpisywanie konkretnej umowy z konkretnym podmiotem. I tak wyróżniamy umowę o przyłączenie do sieci, umowę kompleksową, umowę sprzedaży energii oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji. Na podstawie tych dwóch ostatnich wiąże się z otrzymywaniem rachunków za energię.

Sprzedaż energii

Umowa na sprzedaż musi zawierać informacje o stronach umowy, kto jest odbiorcą i kto sprzedawcą. Ważna jest informacja o miejscu dostarczenia energii elektrycznej, mocy umownej, czasie trwania umowy, grupie taryfowej, i najważniejsza rzecz – cena za 1 kWh. Nie mniej istotny jest sposób rozliczeń czy konkretne kwestie dot. warunków rozwiązania umowy.

Dystrybucja energii elektrycznej

Umowa z dostawcą energii OSD, (nie można zmienić dostawcy prądu) musi zawierać przede wszystkim informacje o mocy umownej, którą wybieramy wnioskując o przyłącze energetyczne. Koleją ważna informacją jest ilości przesyłanego prądu (podział na okresy umowne), pobranie ponad limit czy mniej mocy może skutkować karami (głównie dot. to odbiorców przemysłowych). Tak jak w umowie sprzedaży podane będzie miejsce dostawy prądu. Najważniejsze są jednak stawki i opłaty, które są powiązane z grupą taryfową. Opłaty płacone dostawcy dzieli się na dwa rodzaje, jedne są naliczane do poboru, tak jak zużycie w przypadku sprzedaży, inne miesięcznie. Te liczone od kWh, czasem (w zależności od dystrybutora, jest ich 5 na terenie kraju) mogą równać się z stawką za prąd w części sprzedażowej. Dalej umowa informuje nas o parametrach technicznych, sposobach dokonywania rozliczeń, okresie trwania umowy – w tym przypadku jest to okres bezterminowy, o warunkach jej ewentualnego rozwiązania oraz o odpowiedzialności strona umowy za niedotrzymanie warunków umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *