Jakie należy Ci się odszkodowanie, gdy porazi Cię prąd w miejscu pracy

To gdzie pracujemy ma duże znaczenie, jakiego rodzaju wypadkom możemy ulec. Inaczej wygląda to w przypadku górników, inaczej w biurze, czy w rolnictwie. Każde z tych zawodów ma inną specyfikę i stanowi większe lub mniejsze zagrożenie dla pracownika. Warto wiedzieć o podstawowych prawach, jakie przysługują pracownikowi za uszczerbek na zdrowiu. Oraz w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie, gdy zostaniemy porażeni prądem.

Miejsce pracy, a wypadki

Porażenie prądem jest szczególnie niebezpieczne i stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego w swoim miejscu pracy powinniśmy zachować ostrożność, jeśli obchodzimy się ze sprzętem elektrycznym. Jeżeli wykonujemy zawód, który stwarza duże zagrożenie, konieczne jest przestrzeganie przepisów BHP. Ważne jest, czy na naszym stanowisku pracy nie znajdują się niezabezpieczone kable i przewody, oraz czy gniazdka elektryczne są odpowiednio podłączone.

Co musi zrobić pracodawca, gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

Może dojść do sytuacji, gdy przydarzy nam się wypadek przy pracy. Wtedy nasz pracodawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powypadkową. W niej ustalone zostaną okoliczności i przyczyny, które do tego doprowadziły. Późniejszy protokół powypadkowy, na którego zatwierdzenie pracodawca ma 5 dni od momentu, jego sporządzenia doręcza się pracownikowi. Jeśli zostaną ustalone okoliczności całego zdarzenia, osoba poszkodowana powinna spisać kartę wypadku (jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia o wypadku). Do karty tej należy dołączyć wszystkie dokumenty, jakie zostały zebrane podczas ustalania przyczyn wypadku- opis miejsca wypadku, zeznania świadków i samej osoby poszkodowanej.

Jakie świadczenia przysługują po wypadku

Oprócz świadczenia, które przysługuje Ci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest wypłacane, gdy wypadkowi ulegniesz w miejscu pracy, powinieneś wystąpić o odszkodowanie. Niezależnie od tego, jak duży był Twój uszczerbek na zdrowiu. Ten rodzaj wypadku stanowi duże zagrożenie dla życia. Istotne jest natężenie prądu, czas działania i częstotliwość. Napięcie powyżej 200 V stanowi zagrożenie dla człowieka, jest w stanie przebić naszą skórę i wniknąć w organizm.

Kiedy warto starać się o odszkodowanie

Wypłata stosownej rekompensaty pokryje koszty leczenia, rehabilitacji i koszty związane z zakupem leków. Warto swoją sprawę powierzyć specjalistom, którzy są skuteczni w walce o godne odszkodowanie. Przesłanie i analiza dokumentów jest bezpłatna, rozliczenie następuje dopiero po wygranej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *